Lödning

Översikt av olika lödnings standarder

Meltolit 900

Mässingslod/bronslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt låglegerat stål samt viss mån koppar och kopparlegeringar. Lödgodset blir av mässingsfärg och struktur som mässing. Används mest för sammanfogning av stålkopplingar, stålbehållare, anslutningar etc.

Meltolit NS95

Nickel-legerat mässingslod/bronslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt gjutjärn och aducergods. Används mest för sammanfogning inom cykelindustrin, stålmöbler och maskindetaljer etc. Används även för påläggning av utsatta maskindelar.

Meltolit ES942

Silver-legerat mässingslod/bronslod för hård-svetslödning/gassvetsning med mycket god flytbarhet. För hård/svets-lödning av stål, galvat stål (gjutjärn) samt koppar och kopparlegeringar. Används främst galvaniserade stålrör, behållare och chassin.

Meltolit 110F

Flussbelagd gasstav för sammanfogning och påsvetsning av gjutjärn mot stål; Används på cylinderblock, motorblock, grenrör, ventilhus, kugghjul. Förvärmning krävs(400-600 C)

Meltolit 5P

Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer!

Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.)

Meltolit 56Sn

Kadmiumfritt silverlod med 56% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 56Sn är för hårdlödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc.

God färgöverenstämmelse med rostfritt.

Meltolit 40Sn

Kadmiumfritt silverlod med 40% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar.

Meltolit 40Sn är för hårdlödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlod- flussmedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc.

Meltolit 20

Kadmiumfritt silverlod med 20% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Silverlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer. Relativt trögt lod

Meltolit 580/580F

Aluminiumlod för lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med hög flytbarhet pga den höga kiselhalten på 12%. Meltolit 580 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium och för att lodet skall vara flytbart behövs ett aluminiumflussmedel, typ Meltolit 580, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa aluminiummetaller. Används i underleverantörindustrin för sammafogning av aluminiumrör och aluminium-profiler.

Meltolit 608 Al

Aluminiumlod för lödning av aluminium, aluminiumlegeringar och mot andra metaller såsom koppar, stål etc.

Meltolit 608Al har väldigt låg arbetstemperatur pga den speciella legeringen. Meltolit 608Al har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar i aluminium/Koppar/Mässing etc. För åstadkomma en normal lödning krävs ett flussmedel som heter Meltolit 600Al. Produkten lämpar sig mycket väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och andra metalliska legeringar.

Meltolit MgAl

Aluminium/magnesiumlod/Aluminium/magnesiumtigsvetstråd för lödning och tig svetsning av aluminium och aluminium/magnesiumlegeringar. Används för sammafogning av ”lättmetall” typ motorblock, fälgar och bildelar samt komponenter i ”lättmetall”. Vid lödning måste ett Meltolit MgAl flussmedel användas för att ”bryta” oxiden på ”lättmetallen”.

Meltolit 50/50

Blylegerat tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit 50/50 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel, Meltolit Z som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där lagom spalter och relativ jämn fogpassning förekommer.

Normal flytförmåga. Produkten används främst inom plåtarbeten för tak och ordinär finmekanik.

Meltolit Karosseritenn

Blylegerat tennlod för stål och plåt legeringar. Meltolit Karosseritenn är för mjuklödning på plåt och

bildelar samt bilkarosser. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel, Meltolit Z som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Koppar tennlodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Produkten används inom karosseriarbeten. Till produkten kan köpas förtenningspasta, lödfett på tub och spatlar för ”spackling”

Meltolit Rentenn 99,9

Rent tennlod för koppar-, mässings och stålmetall legeringar. Meltolit Rentenn är för mjuklödning och gjutningar i plåtdelar. Produkten innehåller ej flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel, Meltolit Z som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Tennlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer.

Produkten användes inom ordinär finmekanik och gjutningar i tenn.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.